top of page
  • รูปภาพนักเขียนCoach Ton

วิธีเปรียบเทียบหุ้นของคุณกับตลาด


ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้น set แกว่ง ตกลงมา แล้วก็เด้งขึ้นกลับมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากตรงนี้ ผมลองให้สังเกตหุ้นของตัวเองที่ถืออยู่นะครับ

1. ถ้าหุ้นที่คุณถืออยู่วิ่งขึ้นลงตาม set หมายความว่าหุ้นที่คุณถืออยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีอยู่

2. ถ้าหุ้นตกตาม set แต่ไม่ขึ้นตาม....อาจเป็นได้ว่าหุ้นที่คุณถือค่อนข้างแย่ เพราะเวลาหุ้นตก คนส่วนใหญ่จะเก็บหุ้นดีๆและถูกเข้าพอร์ต

3. ถ้าไม่ขึ้นและไม่ลงตาม แปลว่าหุ้นของคุณอินดี้หรือไม่ค่อยมีคนเล่น

4. แต่ถ้าหุ้นของคุณไม่ตกหรือตกน้อยกว่า ตอน set ตก..... แล้วตอน set ขึ้น ก็ขึ้นได้มากกว่า แปลว่าหุ้นที่คุณถืออยู่กำลังมาแรงดู 116 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page